Jian Li 李健

Jian Li 李健

 

 

 

 

 

 

 

5年渥太华地产经纪经验,多年渥太华房产投资经验,8年渥太华IT软件工程背景,加拿大本科留学经历。

 

多年本地经验,准确市场分析,严谨工作态度,耐心真诚服务,您一定会从我们的合作中受益。

 

电话

Cell: 613-265-3568

Office: 613-596-5353

 

邮件:

jianli82@gmail.com

 

微信:

Jianli82

 

公司地址:

2255 Carling Ave #101, Ottawa, ON K2B 7Z5

 
 
 

Contact Information

  • 2255 Carling Ave #101
    Ottawa, Ontario K2B 7Z5
    Canada
  • 电子名片

Map

Other Information

其他类别:

房屋地产 » 地产经纪